CIALIS tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Efter sexuell stimulering fungerar CIALIS genom att hjälpa blodkärlen i din penis att slappna av, vilket möjliggör blodflöde i din penis. Resultatet av detta är förbättrad erektilfunktion. CIALIS hjälper dig inte om du inte har erektil dysfunktion.

Det är viktigt att notera att CIALIS inte fungerar om det inte finns någon sexuell stimulering. Du och din partner kommer att behöva delta i förspel, precis som om du inte tog ett läkemedel mot erektil dysfunktion.
Vad måste du tänka på innan du använder den?
Ta inte CIALIS


- om du är allergisk (överkänslig) mot tadalafil eller något annat innehållsämne i CIALIS.

om du någonsin har haft synförlust på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION), ett tillstånd som beskrivs som "ögonslag".


- om du nyligen har haft stroke.

- om du tar någon form av organisk nitrat eller kväveoxidgivare som amylnitrit. Detta är en grupp läkemedel (? Nitrater?) Som används vid behandling av angina pectoris (? Bröstsmärta?). CIALIS har visat sig öka effekterna av dessa läkemedel. Tala om för din läkare om du tar någon form av nitrat eller är osäker.


- om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

- om du har allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack.

Använda andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive läkemedel som erhållits utan recept, eftersom de kan interagera.
Detta är särskilt viktigt om du behandlas med nitrater eftersom du inte ska ta CIALIS om du tar dessa läkemedel.
En typ av läkemedel som kallas alfablockerare används ibland för att behandla högt blodtryck och förstorad prostata. Tala om för din läkare om du behandlas för något av dessa tillstånd eller om du tar andra läkemedel för att behandla högt blodtryck.
Om du tar läkemedel som kan hämma ett enzym som kallas CYP3A4 (t.ex. ketokonazol eller proteashämmare för behandling av HIV) kan frekvensen av biverkningar öka.
Ta inte CIALIS tillsammans med andra läkemedel om din läkare säger att du kanske inte gör det.
Du bör inte använda CIALIS tillsammans med andra behandlingar för erektil dysfunktion.
Att ta CIALIS med mat och dryck.
Du kan ta CIALIS med eller utan mat.
Att köra bil och använda maskiner.

Vissa män som tar CIALIS i kliniska studier har rapporterat yrsel. Kontrollera noggrant hur du reagerar på läkemedlen innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om några av ingredienserna i CIALIS:
CIALIS innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.
Om du har tagit för mycket CIALISTala om för din läkare.Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Hur används det?
Ta alltid CIALIS enligt läkarens anvisningar. Du bör kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Rekommenderad startdos är en tablett på 10 mg före sexuell aktivitet. Om effekten av denna dos är för svag kan din läkare öka dosen till 20 mg. CIALIS tabletter är för oral användning. Svälj tabletten hel med lite vatten. Du kan ta CIALIS med eller utan mat.
Du kan ta en CIALIS-tablett minst 30 minuter före sexuell aktivitet. CIALIS kan fortfarande vara effektivt upp till 36 timmar efter att du har tagit tabletten. Det är viktigt att notera att CIALIS inte fungerar om det inte finns någon sexuell stimulering. Du och din partner kommer att behöva delta i förspel, precis som om du inte tog ett läkemedel mot erektil dysfunktion.
Att dricka alkohol kan påverka din förmåga att få erektion. Att dricka alkohol kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Om du har tagit eller planerar att ta CIALIS, undvik överdriven dricka (alkoholhalt i blodet på 0,08% eller mer), eftersom detta kan öka risken för yrsel när du står upp.
Du ska INTE ta CIALIS mer än en gång om dagen. CIALIS 10 mg och 20 mg är avsedda att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte för kontinuerlig daglig användning.

About Cialis

20mg

maximal dosering av Cialis

Över en miljon

Recept per år i USA

1998

Cialis etableringsår

Tadalafil

Aktiv substans

Cialis: 36-timmars medicinering med erektil dysfunktion

Män med erektil dysfunktion kan överväga behandling med Viagra, Levitra eller Cialis. Av dessa tre läkemedel är Cialis den enda som kan ta upp till 36 timmar. Cialis håller längre än någon annan sexuell dysfunktionsmedicin på marknaden. Många män föredrar Cialis eftersom det tillåter dem att initiera sex spontant, närhelst ögonblicket är rätt. Med Cialis är män inte begränsade till ett litet 4 till 6-timmars fönster. Dessutom kan män som tar Cialis kanske ha sex flera gånger efter att ha tagit en enda dos.
Hur Cialis behandlar sexuell dysfunktion
Cialis behandlar sexuell dysfunktion genom att blockera ett enzym som heter PDE5. Detta enzym styr blodflödet till penis. Om PDE5-nivåerna är för höga kan det vara svårt för en man att få erektion, även om han är sexuellt upphetsad. Cialis sänker PDE5-nivåerna, vilket gör att blodet kan flöda fritt till penis. Efter att ha tagit Cialis kan många män få och upprätthålla en fast erektion när de är sexuellt stimulerade. Cialis är unikt eftersom det kan hålla i upp till 36 timmar. Detta gör det enkelt för män att initiera spontan sex när som helst och var som helst.
Hur man tar Cialis för att behandla erektil dysfunktion
Ta endast Cialis enligt anvisningar från en amerikansk licensierad läkare. Om du har diagnostiserats med sexuell dysfunktion kan din läkare ordinera 20 mg, 10 mg eller 5 milligram tabletter. En läkare kan hjälpa dig att bestämma lämplig dos. Efter intag av Cialis börjar medicinen vanligtvis arbeta med 30 minuter till 1 timme. Patienter ska inte ta Cialis varje dag. Vänta alltid minst 36 timmar mellan doserna. Ta aldrig Cialis med andra erektil dysfunktionsmediciner.

Biverkningarna av Cialis

Cialis är i allmänhet säkert, men vissa patienter kan uppleva mindre biverkningar inklusive nästäppa, rinnande näsa, matsmältningsbesvär, ansiktsrodnad, rodnad, synförändringar och suddig syn. I de flesta fall försvinner dessa symtom efter flera timmar. Om biverkningar blir besvärliga, tala med din läkare om dina behandlingsalternativ. Sällsynta, men allvarligare biverkningar är möjliga när du tar Cialis. Allvarliga biverkningar kan inkludera plötslig synförlust, plötslig hörselnedsättning och långvariga erektioner som varar mer än 4 timmar. Om du upplever någon av dessa allvarliga biverkningar, sök akut läkarvård för att undvika permanent skada.

Att ta Cialis tillsammans med andra mediciner

Innan du tar Cialis, berätta för din läkare om andra receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel. Cialis kan interagera med andra läkemedel. Du får inte ta Cialis om du för närvarande tar alfa-blockerare. Ta aldrig Cialis med nitrater eller andra läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, eftersom det kan orsaka att ditt blodtryck sjunker till osäkra nivåer. Du kanske inte kan ta Cialis om du har cancer, hjärtproblem eller högt blodtryck. En amerikansk licensierad läkare kan hjälpa dig att avgöra om Cialis är rätt medicin för dig.

Skillnaden mellan Cialis, Levitra och Viagra

Cialis, Levitra och Viagra är PDE5-hämmare som behandlar erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis. Viagra var det första FDA-godkända läkemedlet som används för att behandla sexuell dysfunktion. Det varar i cirka 4 timmar. Levitra är ett nyare ED-läkemedel som kan vara något längre - upp till 6 timmar. Cialis är dock den FDA-godkända behandlingen för sexuell dysfunktion. I många fall kan Cialis arbeta i upp till 36 timmar.

Kan jag ta tadalafil varje dag?

Generellt rekommenderas att du väntar i 36 timmar mellan doserna. Detta gör att läkemedlets effekter försvinner.
Om du tar medicinen på fredagskvällen, ska du vara bra fram till söndag morgon.
Emellertid finns ett dagligt tadalafilpiller också i märkesvaruversionen Cialis.
Att ta mer än den rekommenderade dosen kan öka risken för biverkningar och biverkningar. Om du misstänker en överdos av läkemedel bör du omedelbart söka läkare.

Hur man tar Cialis för att få bästa resultat

Viagra (sildenafil) tenderar att få all uppmärksamhet, men dess nära "kusin" Cialis (tadalafil) är också en effektiv hjälpare för många män som upplever erektil dysfunktion (ED). Cialis är ett längre verkande alternativ som vissa män föredrar framför andra ED-behandlingar.

Hur behandlar Cialis ED?

Precis som Viagra slappnar Cialis av de släta musklerna och artärerna i penis. Samtidigt ökar det också blodflödet till penis. När den väcks tillåter denna kombination av avkoppling och ökat blodflöde penis att fyllas med blod, vilket resulterar i en erektion. Det är viktigt att komma ihåg att Cialis bara fungerar om du är sexuellt upphetsad.
Om du använder Cialis för första gången, här är några saker du bör veta i förväg.

Hur snabbt fungerar Cialis?

För det första fungerar Cialis relativt snabbt men inte lika snabbt som Viagra. Det kan ta 1 - 2 timmar för de fulla effekterna av Cialis att börja, även om det bara tar cirka en timme för Viagra att fungera helt.

Hur länge håller Cialis på?

Å andra sidan varar Cialis-effekterna märkbart längre än Viagra, normalt upp till 36 timmar. Det är hela 1,5 dagar!
Var dock inte orolig; det betyder inte att du kommer att få erektion i 1,5 dagar i rad. Det skulle vara en nödsituation, som vi snart kommer att prata om. Men du kanske kan uppnå en erektion med hjälp av Cialis under hela 36-timmarsperioden. Detta är en av anledningarna till att vissa män föredrar Cialis; det möjliggör mer spontan sexuell aktivitet.
Om din erektion varar längre än 4 timmar, även om det inte är smärtsamt, anser det vara en medicinsk nödsituation. Känd som priapism, kan detta tillstånd orsaka permanent skada på vävnaden som gör att du kan bli upprätt. Människor med sigdcellanemi, multipelt myelom, leukemi och vissa penisdeformiteter är mer benägna att få en långvarig erektion.

Hur ska jag ta Cialis?

Här är några tips för att ta Cialis säkert och effektivt:

1) Följ säkra, rekommenderade doser
Om du vill ta Cialis för ED har du två alternativ: Du kan ta en av tabletterna med högre dos efter behov (dvs. endast när du vill ha sex), eller så kan du ta en mindre dos tablett varje dag.
En 10 mg tablett rekommenderas vanligtvis för efter behov, även om vissa män kanske tycker att en lägre (5 mg) eller högre (20 mg) dos fungerar bättre.
Om du bestämmer dig för att ta Cialis dagligen är dosen vanligtvis 2,5 mg. Eftersom Cialis är receptbelagt läkemedel hjälper din läkare dig att ta reda på exakt vilken dos du ska ta.

2) Kan jag få Cialis att fungera snabbare?
För det mesta finns det inget sätt att få Cialis att fungera snabbare eller hålla erektionen längre. Att ta medicinen med eller utan mat gör till exempel ingen skillnad. Vissa saker kan dock påskynda hur snabbt Cialis slutar fungera - läs vidare.

3) Se upp för interaktioner med andra mediciner
Att ta vissa mediciner som fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin och rifampin, eller kosttillskott som johannesört, kan få din kropp att eliminera Cialis snabbare från ditt system. Om du tar dessa läkemedel är det viktigt att du fortsätter att ta dem enligt föreskrifterna, men att ta dem separat från Cialis kan vara till hjälp.

4) Vet de potentiella biverkningarna
Bortsett från en långvarig erektion, vilket är en nödsituation, inkluderar möjliga biverkningar av Cialis rodnad, huvudvärk, nästäppa, halsbränna, ryggont och muskelsmärta. Dessutom kan patienter som tar Cialis dagligen också uppleva faryngit och andra luftvägsinfektioner, hosta, diarré, UTI, surt återflöde och buksmärta.
Du kanske undrar hur länge du säkert kan använda Cialis. Just nu finns det ingen maximal tid för att ta medicinen på ett säkert sätt. Men när åren går kan du börja ta andra läkemedel, såsom blodtryck eller svampdödande läkemedel som kan vara farliga om de kombineras med Cialis, Viagra och liknande ED-läkemedel. Var alltid säker på att någon läkare du ser vet att du tar Cialis så att dina mediciner kan justeras säkert.